Happiness of Sharing

คุณหนูดี วนิษา เรซ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอัจฉริยภาพ

หนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธี ReLEx กับ TRSC

คุณภาพการมองเห็นที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดี และทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

สายตาสั้นเป็นอุปสรรคกับชีวิตของหนูดี ทั้งในการทำงาน และงานอดิเรกส่วนตัว เช่น การเขียนหนังสือ การทำงานกับคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว Outdoor รวมทั้งกิจกรรมทางน้ำต่างๆ

หนูดีใส่คอนแทคเลนส์มาเกือบ 20 ปีแล้ว มีผลทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงดวงตาได้อย่างเพียงพอ ดวงตาแห้งมาก อาจถึงระดับที่ควนหยุดใช้คอนแทคเลนส์อย่างถาวร จึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธี ReLEx กับ TRSC

หลังจากการผ่าตัด รู้สึกเหมือนได้ดวงตาใหม่ ได้อิสระในชีวิต หนูดีสามารถทำกิจกรรมที่ตัวเองรัก และอยากทำได้แล้ว เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตที่ดี มีคุณภาพ และทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ : ผลสำเร็จของการรักษาในผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน แพทย์ของท่านจะประเมินโอกาสสำเร็จของการรักษาในวันที่ท่านมาตรวจ

ความประทับใจของลูกค้าท่านอื่นๆ