บทความสุขภาพ

บทความสุขภาพ

โรคกระจกตาย้วย หรือกระจกตาโก่ง

17-03-2563

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในกระจกตา ทำให้กระจกตาบาง และโก่งออก ส่งผลให้การมองเห็นผิดปกติ มีสายตาสั้น สายตาเอียง ความสามารถในการมองเห็นลดลง โรคนี้มักพบในช่วงผู้ที่อายุน้อย มักจะมีอาการรุนแรงที่สุดในช่วง อายุ 20 - 39 ปี ในบางรายอาจใช้เวลาหลายสิบปีจึงจะมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ควรทำการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เพราะจะทำให้โรคดำเนินมากขึ้น

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ เพราะใช้งานหนักในทุกๆ วัน ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน เพื่อให้ดวงตามีสุขภาพที่ดีอยู่กับเราไปอีกนาน  อย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยดูแล เพราะอาจจะสายเกินแก้  ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์เป็นประจำนะคะ